VL Myrsky II -entisöintiprojekti

VL Myrsky II:n entisöinti tehdään yhteisprojektina Ilmailumuseoyhdistyksen, Suomen Ilmavoimamuseon ja Suomen Ilmailumuseon kesken siten, että projektin johtovastuu on Ilmailumuseoyhdistyksellä ja Suomen ilmavoimamuseon entisöintiryhmällä on koko entisöintityön vetovastuu.

Koneen entisöintityö tehdään museaalisia periaatteita noudattaen. Työn ohjeistaa ja sitä valvoo Suomen Ilmavoimamuseon lentokonekonservaattori. Jokainen työvaihe myös dokumentoidaan.

Lentävää Myrskyä ei olla tekemässä, vaan staattista museokappaletta.

Ilmailumuseoyhdistyksen entisöintiryhmä - Tiistaikerho - keskittyy koneen puuosiin, joista tärkeimmät ovat siipi, vakaajat ja rungon muodostusosat. Tiistaikerho työskentelee Suomen Ilmailumuseon tiloissa Vantalla.

Suomen Ilmavoimamuseon entisöintiryhmä keskittyy koneen metalliosiin, joista tärkeimmät ovat runko ja moottori. Laskuteline jouduttaneen valmistuttamaan raaka-aineista lähtien.

Projektin vetäjänä toimii Matti Patteri, joka on jo tätä kirjoitettaessa (marraskuussa 2013) rakentanut uustuotantona sivuvakaajan, jossa kuitenkin on alkuperäiset metallikorvakkeet.

Aikataulu

Projektin aikataulu on pitkä - ulottuu vuoteen 2019 - ja työmäärä suuri. Työmääräksi on arvioitu yli 12 000 tuntia, joista yli 5 000 tuntia on arvioitu menevän puurakenteisen siiven uustuotantoon.

vl_myrsky_ii_entisointiaikataulu.png

Kustannukset

Projektin materiaalikustannuksiksi on arvioitu 76 000 euroa. Näiden kustannusten rahoittamiseksi tarvitaan ulkopuolista rahoitusta.

vl_myrsky_ii_entisointibudjetti.png

vl_myrsky_ii_entisointibudjetin_jakauma.png