VL Myrsky II -entisöintiprojekti

VL Myrsky II:n entisöinti tehdään yhteisprojektina Ilmailumuseoyhdistyksen, Keski-Suomen Ilmailumuseon ja Suomen Ilmailumuseon kesken siten, että projektin johtovastuu on Ilmailumuseoyhdistyksellä ja Keski-Suomen ilmailumuseon entisöintiryhmällä on koko entisöintityön vetovastuu.

Koneen entisöintityö tehdään museaalisia periaatteita noudattaen. Työn ohjeistaa ja sitä valvoo Keski-Suomen Ilmailumuseon lentokonekonservaattori. Jokainen työvaihe myös dokumentoidaan.

Lentävää Myrskyä ei olla tekemässä, vaan staattista museokappaletta.

Ilmailumuseoyhdistyksen entisöintiryhmä - Tiistaikerho - keskittyy koneen puuosiin, joista tärkeimmät ovat siipi, vakaajat ja rungon muodostusosat. Tiistaikerho työskentelee Suomen Ilmailumuseon tiloissa Vantalla.

Keski-Suomen Ilmailumuseon entisöintiryhmä keskittyy koneen metalliosiin, joista tärkeimmät ovat runko ja moottori. Laskuteline jouduttaneen valmistuttamaan raaka-aineista lähtien.

Projektin vetäjänä toimii Matti Patteri, joka on jo tätä kirjoitettaessa (marraskuussa 2013) rakentanut uustuotantona sivuvakaajan, jossa kuitenkin on alkuperäiset metallikorvakkeet.

Aikataulu

Projektin aikataulu on pitkä - ulottuu vuoteen 2019 - ja työmäärä suuri. Työmääräksi on arvioitu yli 12 000 tuntia, joista yli 5 000 tuntia on arvioitu menevän puurakenteisen siiven uustuotantoon.

vl_myrsky_ii_entisointiaikataulu.png

Kustannukset

Projektin materiaalikustannuksiksi on arvioitu 76 000 euroa. Näiden kustannusten rahoittamiseksi tarvitaan ulkopuolista rahoitusta.

vl_myrsky_ii_entisointibudjetti.png

vl_myrsky_ii_entisointibudjetin_jakauma.png